Eng | Буряад | Рус|
 Гол һан 
 hонинууд 
 Сайтнуудай каталог 
 Проект тухай 
 Гэрэл зурагай галерей 

Главная / Home / News / портаалай cонинууд

Разделы сайта

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация


О Байкале


СЛАВНОЕ МОРЕ. ИРКУТСКИЙ ЭКСПРЕСС


 Новости региона


Байкал-Daily

Деловая Бурятия  
Портал Бурятии RB03  
Байкал 24  
Улан-Удэнский городской портал  
Мой Улан-Удэ  
Байкал Медиа Консалтинг

e-baikal.ru 

АТВ-Байкал

Бурятская ГТРК   
ТК "Ариг Ус"  
ТК "Тивиком"  
Бабр.ru -Сибирь  
БайкалИНФОРМ
Сайт Бурятского народа
Газета "Номер Один"
Газета "Информ Полис"
Газета "Новая Бурятия"
Газета "Аргументы и факты"

 Погода

 


Законодательство


КонсультантПлюс

Гарант

Кодекс

Российская газета: Документы

Госстандарт России Не менее полезные ссылки 


НОЦ Байкал

Галазий Г. Байкал в вопросах и ответах

Байкал. Научно и популярно

Экология Байкала и региона

Природа Байкала

Природа России: национальный портал

Министерство природных ресурсов РФ

Министерство природных ресурсов Бурятии

Республиканское агентство лесного хозяйства

Федеральное агентство по недропользованию

Росводресурсы

Росприроднадзор


Рейтинг@Mail.ru

  

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Харюултай тусхай газарнууд


Дата: 11.10.2012 

Байгалай эрье шадар олон тоото хорюултай газарнууд, заповеднигyyд ба паркнууд бии юм. Нэрлэбэл, Баргажанай биосфернэ, Байгалай, Байгалай-Ленын (Зүлхэ), Джергиин заповеднигyyд. Эдээнhээ гадна, национальна (үндэhэтэнэй) паркнууд – Прибайкалиин, Забайкалиин, Түнхэнэй. Жэшээлхэдэ, Забайкалиин национальна парк Святой Нос, Ушкан аралнуудай, Шэбэртын тохойн ба Баргажанай шэлэнүүдэй урда хубиие эзэлнэ. Эндэ хүнэй гараар байгаалиин ёhо жама эбдэхэгүй гэhэн хорюулга бии, ганса эрдэм шэнжэлгын, аяншалгын ажал ябуулагдаха ёhотой юм.

Хорюултай газарнуудта тон хомор, үгы боложо байhан 300 гаран элдэб янзын амитан, шубууд болон ногоон ургамалнууд байрладаг ба ургадаг. Эдэнэр бултадаа Буряадай Улаан дэбтэр соо оронхой. Нэрлэбэл, булган, хара хилэн, хара ба боро тохорюунууд, сапсан, холтоhон сэсэг, сиинэй гэхэ мэтэ. Иигэжэ эдэнэр гүрэнэй хиналта ба хамгаалта доро абтаhан гээшэ.

Ургамалнууд, шубуу шонхор, ан амитадаа наринаар хамгаалха нангин булан тохойнууд олошорhоор байглэ!

Возврат к списку новостей
Официальный сайт Национальной библиотеки Республики Бурятиякзд 17 copy.jpg
 

Copyright 2006, Национальная библиотека Республики Бурятия
Информационный портал - Байкал-Lake