Eng | Буряад | Рус|
 Гол һан 
 hонинууд 
 Сайтнуудай каталог 
 Проект тухай 
 Гэрэл зурагай галерей 

Главная / Home / News / портаалай cонинууд

Разделы сайта

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация

Погода

 

Законодательство


КонсультантПлюс

Гарант

Кодекс

Российская газета: ДокументыНе менее полезные ссылки 


НОЦ Байкал

Галазий Г. Байкал в вопросах и ответах

Природа Байкала

Природа России: национальный портал

Министерство природных ресурсов РФ


Рейтинг@Mail.ru

  

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Эрдэни зэндэмэниин ээлжээтэ hайндээр


Дата: 12.09.2008 
Арюун тунгалаг уhатай, дэлхэйн гун оёортой нуур гээд алдаршаhан Байгал далайн hайндэр августын дурбэдэхи воскресенидэ тэмдэглэхэ тухай Буряад Республикын Арадай Хуралай тогтоол 1999 ондо байгуулагдаhан. Тэрэ гэhээр жэл бури бумбэрсэг дэлхэйн эрдэни зэндэмэни гээд нэршэhэн Байгалай удэр Эрхуугэй, мун Шэтын улад зонтой хамта республикын ажаhуугшад ургэн хэмжээндэ тэмдэглэнэ. Энэшье удаа августын 31-дэ Соведуудэй талмай дээрэ Байгалай hайндэр унгэрбэ.

Байгша ондо Байгал далай «России долоон шэмэгэй» тоодо орожо, байгаалиин узэсхэлэнтэ газар байhанаа дахинаа гэршэлээ гээд Иануулая. Гадна Байгалай гун оёор руу «Мирнууд» буулгагдаа.

Буряад Республикын Пре­зидент,   Правительствын туруулэгшэ В.В. Наговицын, РБ-гэй Арадай Хуралай туруулэгшэ М.М.Гершевич, Улаан-Удын мэр Г.А.Айдаев, РБ-гэй Байгаалиин неесэ баялигуудай министр П.Л. Носков гэгшэд Байгалай удэроор улад зониие амаршалба. Рес­публикын уран hайханай коллективууд концерт-наада харуулаа.

Байгал далай тухай узэсхэлэн Байгаалиин музей дэлгээгээ. Гадна ухибуудэй бутээhэн Байгал далай    тухай уран    зурагууд Буряадай гол талмай шэмэглээ.

Эрдынеева Сарюуна

Возврат к списку новостейСПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Национальная библиотека Республики Бурятия

Научно-практический журнал Библиопанорама

Охрана озера Байкал 
Росгеолфонд. Сибирское отделение   
Туризм и отдых в Бурятии 
Официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия 

Copyright 2006, Национальная библиотека Республики Бурятия
Информационный портал - Байкал-Lake