Eng | Буряад | Рус|
 Гол һан 
 hонинууд 
 Сайтнуудай каталог 
 Проект тухай 
 Гэрэл зурагай галерей 

Главная / Home / Books catalog / Уран зохёол ба искусство / Арадай аман зохёол / Домогууд

Разделы сайта

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация

Погода

 

Законодательство


КонсультантПлюс

Гарант

Кодекс

Российская газета: ДокументыНе менее полезные ссылки 


НОЦ Байкал

Галазий Г. Байкал в вопросах и ответах

Природа Байкала

Природа России: национальный портал

Министерство природных ресурсов РФ


Рейтинг@Mail.ru

  

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Байгал ба Ангар дyyхэй тухай

                                            БАЙГАЛ БА АНГАР ДYYХЭЙ ТУХАЙ ДОМОГ

Ред. Н. Шабаев

Буурал сагаан Байгал далай олон хїбїїтэй – Баргажан, Сарма, Сэлэнгэ, Хїлтїїг болон бусад, харин ори ганса Ангар гоохон дїїхэй басагатай. Yбгэн Байгал басагандаа ехэ дуратай, тэрэнээ бєємэйлдэг, эрхэлїїлдэг бэлэй. Тиигэhээр басагаяа хадамда їгэхэ саг ерэбэ.

Байгал шадарай зїг бїхэндэ эрын гурбан нааданай уряал тараба. Энэ наадан дээрэ Байгалай ганса басаганай нїхэр болохо хїбїїе шэлэхэ гэжэ соносхогдобо. Байгалда зїг бїхэнhєє хїрьгэн болохо hанаатай хїбїїд хойно хойноhоо hубарилдан хїрэжэ ерэбэд.

Алдарта Эрхїї баатар Хїбсэгэл хоёр хурдан моридоороо гїйлгэлдэн ерэбэд, сэбэр шарайтай Аляат, мэргэн ангуушан Котокель ба бэшэдшье морилбод.

Эрын гурбан наадан эхилбэ, теэд хэншье залуу басаганай дура татанагїй. Хойто холын хїсэтэ баатар Енисей Ангар дїїхэйн зїрхые эзэлhэн байгаа. Нэгэтэ харанхы hїни Ангар эсэгынгээ гэрhээ Енисейдэ бодхуултажа ябашаба.

Басаганайнгаа тэрьелhые мэдээд, Байгал сухалдажа, зугадаhан басаганайнгаа харгыень хааха hанаатай хада хабсагай хамха татан, хойноhоонь шэдэбэ. Теэд Ангар їрдижэ, Енисейдэ хїрэhэн байгаа.

Байгалай шэдэhэн хабсагай шулуун мїнєє болотор Ангар мїрэнэй аманда хэбтэдэг. Тэрэнь Бєє шулуун гээд нэрлэгдэћэн.

Удангїй Байгал ганса басагаяа хайрлажа, энхэрэн, hайхан їреэлээ табићан юм.

 

Назад в раздел


СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Национальная библиотека Республики Бурятия

Научно-практический журнал Библиопанорама

Охрана озера Байкал 
Росгеолфонд. Сибирское отделение   
Туризм и отдых в Бурятии 
Официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия 

Copyright 2006, Национальная библиотека Республики Бурятия
Информационный портал - Байкал-Lake