Eng | Буряад | Рус|
 Гол һан 
 hонинууд 
 Сайтнуудай каталог 
 Проект тухай 
 Гэрэл зурагай галерей 

Главная / Home / Books catalog / Уран зохёол ба искусство / Арадай аман зохёол / Домогууд

Разделы сайта

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация


О Байкале


СЛАВНОЕ МОРЕ. ИРКУТСКИЙ ЭКСПРЕСС


 Новости региона


Байкал-Daily

Деловая Бурятия  
Портал Бурятии RB03  
Байкал 24  
Улан-Удэнский городской портал  
Мой Улан-Удэ  
Байкал Медиа Консалтинг

e-baikal.ru 

АТВ-Байкал

Бурятская ГТРК   
ТК "Ариг Ус"  
ТК "Тивиком"  
Бабр.ru -Сибирь  
БайкалИНФОРМ
Сайт Бурятского народа
Газета "Номер Один"
Газета "Информ Полис"
Газета "Новая Бурятия"
Газета "Аргументы и факты"

 Погода

 


Законодательство


КонсультантПлюс

Гарант

Кодекс

Российская газета: Документы

Госстандарт России Не менее полезные ссылки 


НОЦ Байкал

Галазий Г. Байкал в вопросах и ответах

Байкал. Научно и популярно

Экология Байкала и региона

Природа Байкала

Природа России: национальный портал

Министерство природных ресурсов РФ

Министерство природных ресурсов Бурятии

Республиканское агентство лесного хозяйства

Федеральное агентство по недропользованию

Росводресурсы

Росприроднадзор


Рейтинг@Mail.ru

  

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Байгал ба Ангар дyyхэй тухай

                                            БАЙГАЛ БА АНГАР ДYYХЭЙ ТУХАЙ ДОМОГ

Ред. Н. Шабаев

Буурал сагаан Байгал далай олон хїбїїтэй – Баргажан, Сарма, Сэлэнгэ, Хїлтїїг болон бусад, харин ори ганса Ангар гоохон дїїхэй басагатай. Yбгэн Байгал басагандаа ехэ дуратай, тэрэнээ бєємэйлдэг, эрхэлїїлдэг бэлэй. Тиигэhээр басагаяа хадамда їгэхэ саг ерэбэ.

Байгал шадарай зїг бїхэндэ эрын гурбан нааданай уряал тараба. Энэ наадан дээрэ Байгалай ганса басаганай нїхэр болохо хїбїїе шэлэхэ гэжэ соносхогдобо. Байгалда зїг бїхэнhєє хїрьгэн болохо hанаатай хїбїїд хойно хойноhоо hубарилдан хїрэжэ ерэбэд.

Алдарта Эрхїї баатар Хїбсэгэл хоёр хурдан моридоороо гїйлгэлдэн ерэбэд, сэбэр шарайтай Аляат, мэргэн ангуушан Котокель ба бэшэдшье морилбод.

Эрын гурбан наадан эхилбэ, теэд хэншье залуу басаганай дура татанагїй. Хойто холын хїсэтэ баатар Енисей Ангар дїїхэйн зїрхые эзэлhэн байгаа. Нэгэтэ харанхы hїни Ангар эсэгынгээ гэрhээ Енисейдэ бодхуултажа ябашаба.

Басаганайнгаа тэрьелhые мэдээд, Байгал сухалдажа, зугадаhан басаганайнгаа харгыень хааха hанаатай хада хабсагай хамха татан, хойноhоонь шэдэбэ. Теэд Ангар їрдижэ, Енисейдэ хїрэhэн байгаа.

Байгалай шэдэhэн хабсагай шулуун мїнєє болотор Ангар мїрэнэй аманда хэбтэдэг. Тэрэнь Бєє шулуун гээд нэрлэгдэћэн.

Удангїй Байгал ганса басагаяа хайрлажа, энхэрэн, hайхан їреэлээ табићан юм.

 

Назад в раздел


Официальный сайт Национальной библиотеки Республики Бурятиякзд 17 copy.jpg
 

Copyright 2006, Национальная библиотека Республики Бурятия
Информационный портал - Байкал-Lake